Aktuell föreläsning

Befria dig själv och andra från ditt medberoende

Som anhöriga blir vi ofta en del av den dysfunktionella kultur som pågår runt varje missbrukare och vi tenderar att utveckla egen dysfunktion. Många av oss tror att om bara den som är missbrukare får hjälp och förändrar sitt liv, så ska också vi få det bättre. Det är inte så enkelt, det kan vara en förutsättning men sällan hela lösningen.

Vi kan vara anhöriga och samtidigt leva ett mer hållbart liv där vi sätter oss själva och vårt välbefinnande i första rum. Man kan lära sig att älska på avstånd. Det finns hopp, vi är inte ensamma.

Min vision är att sprida kunskap och och minska tiden av lidande och fylla tiden med mer medvetenhet och livskvalité.
Det handlar inte om alla symtom vi lider av utan om vad symtomen egentligen vill säga.

Innehåll

  • Info: Missbruk & beroende

  • Info: Anhörigproblematik (medberoende och vuxet barn)

  • Diskussion: Stressrelaterad psykisk ohälsa

  • Presentation: Förbättringsprocess

  • Lifehacks: Attityder (mindfulness, självmedkänsla) självreglering (känslor, stress), självledarskap (mentalisering, tankar, riktning)

  • Prova-på: Tapping, havening, andningsteknik, grounding“Jag blev väldigt tagen och berörd och det är fler som jag pratat med efteråt som också tyckte att din föreläsning var väldigt bra. Vi är ju många som på olika sätt känner igen oss i olika delar av din berättelse och det känns fint att höra att det finns sätt att ta hand om sig själv så man kan bli en gladare och starkare person.”

Uppdragsgivare

Ställ din fråga om föreläsningar

#medberoende #självkänsla #självmedkänsla #acceptans #12stegsmetoden #personligutveckling  #underytan #mentalträning #hälsocoaching #näringslära #fysiskaktivitet #triggers #tapping #havening #nervsystemet #amygdala #avslappning #återhämtning #avspänning #mindfulness #bodywork #attityd #andligaprinciper #medvetennärvaro #meditation #vagusnerven #yoga #andetag #centrera #grounding #powerpose #goodenough #ensakitaget #förbättring #kbt #självläkning #hälsa #medvetenhet #förutsättningar #strategier #färdighetsträning