"Marie har ett fantastiskt sätt att förmedla kunskap och få individer att växa" Christina

Citat från åhörare

“Tack för en mycket bra kväll..fick många in sikter trots ålder o visdom (71) ung”


“Så fint att se skillnaden på medberoende och vuxet barn, inte nytt, men det kändes ändå nytt!”

“Kändes som du både påminde mig om vad jag har med mig och på något sätt klargjorde skillnaden i vad jag drivs av.”

Hoppet

Efter mina föreläsningar brukar man se sambandet mellan missbruk, anhörigproblematik, stress och psykisk ohälsa. Man har fått insikter om hur hjärnan fungerar och förstår hur stress, trauma och anknytningsproblematik påverkar oss #underytan. 

Man kan av den nya kunskapen:

  • Förstå att ens känslor och beteenden har en rimlig och logisk förklaring och att det inte handlar om en bristande personlighet.
  • Förstå sin historia med mer #självmedkänsla som acceptans, värme och omsorg.

  • Förstå hur en tränar nya färdigheter som stresshantering, reglera känslor, mentalisering och närvaroträning.

  • Förstå ens mående utifrån grundläggande fysiologiska, psykologiska och sociala behov.

  • Förstå att hoppet blir verkligt när en har rimliga förväntningar, ärliga intentioner och prioriterar egna värderingar.

  • Förstå principerna för hållbar livsstilsförbättring.


Tidigare föreläsningar, workshops och uppdrag

Nynäshamn Kommun Anhörigstöd

Befria dig själv och andra från ditt medberoende

Högskolan Dalarna Baskurs i missbruk

Missbruk ur anhörigperspektiv

Region Dalarna, nätverk för psykisk hälsa

Att leva för psykisk hälsa istället för att kämpa mot psykisk ohälsa

Falu Kommun, vuxenslussen

Lifestory med temat psykisk hälsa

Skatteverket Falun

Stresshantering och självkänsla

...

Familjekällan

Familjekällan är IOGT-NTO GävleDalas ideella anhörigstöd och är en social plattform där anhöriga kan träffas och fortbildas inom relevanta teman.

Jag är initiativtagare och grundare till Familjekällan och jag har föreläst många gånger under de drygt två år vi varit igång. Här är några av rubrikerna på föreläsningarna: 

Jag är fri att flyga med sårbara vingar. Utöka ditt livsutrymme med tuff kärlek. Livssorg, en existentiell sårbarhet och källan till frihet. Frozen child - Det lilla barnet i den vuxna kroppen. Medberoende och hälsa. Förändringsprocesssen vid medberoende. Medberoende, det finns hopp!

Följ Familjekällan på facebook!

Mandatet

Jag hämtar inspiration från mitt eget liv och tillsammans med mina utbildningar, praktisk erfarenhet av att coacha andra individer, har jag fått en gedigen erfarenhet värd att fortbilda andra med.

Min personliga resa är central i föreläsningen och jag kopplar på pedagogiska förklaringsmodeller, med teori och forskning. Jag problematiserar runt medberoende, vuxet barn, missbruk/beroende och psykisk ohälsa, men syftet med föreläsningen är att introducera en större begriplighet och att inbringa hopp och förståelse.

Efter drygt 23 års tillfrisknande och personlig utveckling, ger jag mig själv mandat att berätta om det som inte står i böckerna och om det som faller mellan stolar, uppdrag och budgetar.